PRISER

VEDTATT PÅ ÅRSMØTET 24.04.09
Vinteropplagsavgiften er revidert i samsvar med vedtak på medlemsmøte 18.08.11.
Økningen er på25% (kr. 660 + kr.165,-) til kr. 825,-). Vedtak på årsmøte 25.04.14:
Medlemmer som ikke har betalt innskudd/moloplass må betale for sesongplass i molo med
kr. 1140,00 per bryggemeter i avgift jfr. Punkt 2 nedenfor.
Økning er vedtatt på styremøte 24.03.15. Prisen for nøkkel til båttomt og klubbhus er satt til kr.250,00 fra 24.03.15.

GLASSVERKETS BÅTFORENING
v/ kasserer Ørnulf Reinsve
Lensmanns Solbergsvei 7
3046 Drammen
Telefon pr.: 90117010

Til medlemmene
Drammen, 18.08.2011/25.0.2014/24.03.15

All innbetalingen skjer til GBF v/ kasserer over bankkonto 2220 1947360 –
Sparebanken Øst.
Regningen deles i to terminer i inneværende år: 1. forfall ca. 12.06. / 2. forfall ca. 01.11.

Innskudd for bryggeplass er kr. 4.830,00 per bryggemeter .
Innskuddet avskrives i samsvar med gjeldende regler, jfr. punkt 5 Oppgjør.

Avgiftene i båtforeningen er for tiden følgende:

Medlemskontingent pr. år kr. 400 1. f.f.
Stor bod pr. år kr. 460 1. f.f.
Liten bod pr. år kr. 330 1. f.f.
Nøkkel, engangsavgift uten returvederlag kr. 250 1. f.f.
Bortkommet nøkkel erstattes med kr. 1300
Foreningsvimpel til båt, GBF logo kr. 190 1. f.f.
Logo i pinsformat kr. 50 1. f.f.
Gebyr for uteblivelse på vakt kr. 1300

Purregebyr for avgiftsinnbetaling pr. gang kr. 210 1. f.f. ved purring
Depositum for nøkkel av ikkemedlemmer kr. 1000 1. f.f. v/havnesjefen

Moloplass sommer:
Kr. 660,- x bryggemeter bredde = kr. ….. 1. f.f.
Kr.1140,- x bryggemeter bredde = kr. ….. 1. f.f.

Opplagsplass vinter tilsier:
Kr. 825,- x bryggemeter bredde = kr. ….. 2. f.f.

Kun vinteropplagsplass tilsier:
Kr. 825,- x 2 x bryggemeter x 2/3 = kr. ….. 2. f.f.

Til opplysning:
Vinteropplag for ikke medlemmer (leieplass):
Båt fra 35 fot lengde kr. 7000
Båt fra 30 fot lengde kr. 6000
Båt under 30 fot lengde kr. 5000
Båt under 20 fot lengde kr. 3000

Med hilsen

Ørnulf Reinsve
Kasserer