AKTIVITET

Våren 2020

Årsmøte:
.

—————————————-

Vi vil presisere at båtplass og nøkkel kun skal brukes av de som har fått
tildelt båtplass, jfr. havnereglementet

MED ØNSKE OM EN GOD BÅTSESONG.

Styret
GBF