AKTIVITET

BÅTOPPTAK

Det blir båtopptak lørdag den 30. september og søndag den 1. oktober. Lørdag starter vi kl 08.00 og søndag kl 09.00.

Lørdag blir det opptak av båtene med opplagsplass foran «foreningshuset» mens det på søndag blir opptak av båtene som skal ligge ytterst langs trebrygga («seilavdelingen»).
Alle båter som ikke skal tas opp på dette felles opptaket, men som den enkelte skal ta opp på sin egen henger, må være fjernet fra brygga innen torsdag 28/9. Det samme gjelder for hengere som ikke skal benyttes under det felles opptaket. Disse må også fjernes fra bryggetomta.

Vi minner igjen om at det ikke er lov å ha gassflasker (også tomme), bensintanker/- kanner og eventuelle andre brennbare væsker stående i båten i opplagsperioden. Disse skal tas med hjem.

Husk at det er deg selv som er ansvarlig under båtopptaket. Vær vennlig og hjelp hverandre best mulig og bli værende til alle er ferdige. Da går hele prosessen både tryggere og raskere unna. Dette er dugnadsarbeid.   

Som alltid, vil strømmen også kommende vinter bli avstengt 1. november og vil være tilkoblet de to siste ukene i januar og deretter satt på igjen innen neste båtsesong.

Vennlig hilsen
For Glassverket Båtforening

Bjørnar Augensen
sekretær