AKTIVITET

Våren 2019

Årsmøte:
Fredag 10 Mai kl. 19.00

—————————————-

Vi vil presisere at båtplass og nøkkel kun skal brukes av de som har fått
tildelt båtplass, jfr. havnereglementet

MED ØNSKE OM EN GOD BÅTSESONG.

Styret
GBF